ANBI

Space Expo is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en valt als zodanig voor de betaling van schenkingsrecht onder het 0%-tarief. 

Advertenties